Junák – český skaut, z. s.

Junák – český skaut, z. s.

dtp, grafika, kreativa

Skautky a skauti. Asi není třeba nic dodávat. Je nám ctí.

Už dlouho, snad co je světem svět (od roku 2007 – fíha, to to letí), pro Junáka připravujeme (grafika, layout, sazba) časopisy Skautský svět a Roverský kmen. Mimo těchto periodik, také vytváříme pracovní listy – odborky, roverské diáře, brožury a další tiskoviny.

Archiv časopisů najdete na těchto adresách:
https://casopisy.skaut.cz/kmen/
https://casopisy.skaut.cz/svet/


Můžeme se také pochlubit prací pro
a neměli bychom zapomenout ani na