Pianista Dušan Holý


Vytvořili jsme webovou prezentaci pro vynikajícího hudebníka – pianistu Dušana Holého. Rovněž jsme zajišťovali obrazovou produkci.