Jak fungujeme

JSME NAZEMI.

Naší vizí je společnost, která přiznává právo na důstojný život všem.
Společnost, která chápe globální propojenost světa a vnímá svoji odpovědnost za dlouhodobou udržitelnost života na Zemi.
Společnost, která reflektuje vzájemnou závislost lidí, míst, ekonomik a přírody ve svém jednání.
Společnost, která je solidární a otevřená novým myšlenkám a představivosti o tom, že jiný svět je dosažitelný.

Vzdělávání

Výuka má dávat smysl všem zapojeným, má reflektovat současné problémy a vést k hledání jejich řešení.
Vzdělávání má být smysluplné.
Vytváříme a realizujeme výukové programy (nejen) pro školy
Pořádáme kurzy a semináře pro vzdělavatele
Píšeme metodiky
Zpracováváme globální témata
Přistupujeme k pedagogice kriticky

Práce

Každý člověk má mít možnost vykonávat ve svém životě činnost, která bude důstojná, smysluplná, naplňující a zároveň bude v souladu s principy udržitelnosti.
Práce má být důstojná.
Hájíme důstojné pracovní podmínky u nás i ve světě
Vyhlížíme budoucnost práce
Podporujeme participativní a demokratické řízení organizací

Spotřeba

Spotřebitelé jsou lidé, nelze je redukovat na nakupující, kteří děkují, že si mohou koupit, co dříve nemohli. Nákupy mají reflektovat propojenost světa a my máme mít možnost říct „Děkujeme, tohle už nemusíme“.
Výroba a spotřeba má být odpovědná.
Provozujeme férový obchod
Máme vlastní bioklub
Podporujeme odpovědnost institucí

Léta NaZemi

NaZemi jsme založili v roce 2003, tehdy ještě jako Společnost pro fair trade a rozvojové vzdělávání. Společně s Ekumenickou akademií jsme založili Asociaci pro fair trade a jako první jsme v České republice začali prodávat fairtradové potraviny.

Začali jsme se věnovat globálnímu vzdělávání a vytvářet vzdělávací programy pro studenty, které rozvíjí kritické myšlení a dovednosti umožňující orientovat se v globalizovaném světě.

Spustili jsme akreditované semináře a dlouhodobé kurzy pro vyučující. Do ČR jsme začali přinášet nové přístupy ve vzdělávání, např. skotský Global storylines.

Začali jsme cestovat jsme po světě, abychom se na vlastní oči přesvědčili o podmínkách na fairtradových plantážích, spustili jsme kampaně „Ušili to na nás!“, „Víte, s čím si hrajete?“, nebo „Práce pro děti“.

Rozjeli jsme každoroční Férové snídaně na podporu lokálních a certifikovaných produktů.

Vstoupili jsme do mezinárodní sítě Clean Clothes Campaign a založili českou pobočku. Spotřebitelé tak získali větší šanci, že jejich hlas oděvní firmy vyslyší.

Začali jsme spolupracovat s Junákem – českým skautem. Jako Skauti NaZemi usilujeme o to, aby skauti a skautky vnímali svět celistvě a v souvislostech.

Pořádáme v parcích po celé ČR Výstavy na stromech – happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby.

Začínáme vytvářet pedagogickou metodu Futuropolis – škola emancipace.

Otvíráme komplexní témata budoucnosti práce, klimatické změny a nakládání s konflikty, vytváříme k nim metodiky a pořádáme o nich přednášky, výstavy, diskuze a semináře.

Partneři

Donoři

Výroční zprávy