Bioklub Sypiště

Od května 2019 provozujeme společně s Třemi ocásky bioklub Sypiště, který je naší reakcí na problémy spojené s nákupem běžných potravin v maloobchodních řetězcích, a který doplňuje prodej fairtradových výrobků ze světa v našem Obchodě.

Co jsou biokluby

Biokluby jsou formou spotřebitelského družstva vznikající za účelem společného nákupu místních biopotravin. Bývají často iniciovány lidmi, kteří se rozhodnou nakupovat nezávisle na maloobchodech či supermarketech. Přestože samotný termín bioklub nemá oficiální definici, je již v České republice zažitý a je chápán jako sdružení zájemců o biopotraviny, které svým členům zprostředkovává produkty od místních ekologických zemědělců. Díky společné kupní síle a objednávání jídla ve velkém množství, přímo od farmářů nebo dodavatelů (bez zprostředkovatelů), se dají koupit kvalitní produkty za přijatelnější cenu.

Bioklub může nabývat různých organizačních forem. Lze je rozdělit na formální a neformální. Neformální kluby mohou fungovat jako sdružení přátel, kteří vloží do společného fondu určitou částku, za kterou poté nakupují společné potraviny. Formální biokluby potom mohou mít například formu spolku, který ovšem podléhá zákonným pravidlům pro provoz potravinářských podniků.

Více o bioklubech zdezde.

Praktický rádce od Hnutí Duha: Čerstvé potraviny na dosah: Založte si s přáteli bioklub

Sypiště – jak na to jdeme my

Klub Sypiště založili společně NaZemi a Tři ocásci v květnu 2019. NaZemi poskytlo prostory pro výdej a sklad, družstvo Tři ocásci pak přineslo kontakty na dodavatele a jistou zkušenost s hromadnými nákupy pro členy družstva.

Zvolili jsme cestu neformálního klubu: jsme skupina lidí, kteří se skládají na větší společné nákupy. Nakoupené zboží pak mezi sebou distribuujeme bez navýšení ceny. Neformální uspořádání jsme zvolili především z praktických důvodů, abychom minimalizovali práci a náklady spojené s administrací formálního seskupení.

Členství v klubu Sypiště zakládáme na důvěře a vztazích plynoucích z osobních vazeb – členové a členky přicházejí z kolektivů NaZemi a Tři ocásci a jejich blízkého okolí. Společně se podílíme na nákladech spojených s provozem Klubu, jednak finančně, ročním členským příspěvkem, a dále dobrovolnou prací pro Klub při výdeji, úklidech, objednávání zboží, ap.

Klub Sypiště sdílí prostory s Obchodem NaZemi a díky tomu je výdej možný čtyři dny v týdnu: dobrovolníci a dobrovolnice na službě zajišťují jak prodej v Obchodě, tak výdej zboží členům a členkám Klubu. Takové spojení přináší snížení nákladů Obchodu a větší komfort pro Klub.

Na jednom místě se tak potkávají dva alternativní přístupy ke spotřebě, prodej fairtradových výrobků ze světa a výdej lokálních produktů.

Kontakt

V případě, že byste měli zájem o další či podrobnější informace o našem fungování, měli chuť se pustit do podobného podniku a stáli o rady a tipy do začátku, případně už provozujete svůj bioklub a chtěli byste s námi sdílet své zkušenosti, nebo dokonce něco pěstujete či vyrábíte a hledáte smysluplný odbyt či jiný typ spolupráce, napište nám na sypiste@nazemi.cz.