Výstavy – nabízíme různé výstavy věnující se pracovním podmínkám a spravedlivému obchodu, kterými můžete doplnit výuku. Samy o sobě fungují jako výukový materiál a některé jsou doplněny metodickou podporou.

Metodické materiály – naše metodiky si můžete zdarma stáhnout nebo zakoupit a využít je pro vlastní realizaci lekcí.

Semináře pro vzdělavatele – pořádáme semináře a kurzy zaměřené na témata globálního vzdělávání. Stavíme na principech kritického myšlení a uplatňujeme participativní metody. Kurzy jsme schopni realizovat přímo na míru dle Vašich požadavků.

Informace