Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy

Záměrem semináře je nabídnout ochutnávku přístupu, metod i obsahu dlouhodobého kurzu Kritické myšlení a globální témata.

Účastníci a účastnice semináře si na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se lekcí, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Společně se podíváme na jakých kořenech přístup podporující kritické myšlení ve vzdělávání může stavět a jak jej přetavit v praktickou realizaci. Představíme si program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na příkladu modelových lekcí si představíme konkrétní metody a analyzujeme přístupy v lekcích použité. Zaměříme se na konkrétní možnosti uplatnění ve vlastní pedagogické praxi.

Seminář realizujeme u nás jako otevřený či na objednávku pro skupiny v jednodenní variantě.

Objednávejte na na vzdelavani@nazemi.cz nebo na telefonu +420 777 110 434.

Informace

Cílová skupina: Seminář je vhodný pro pedagogy a pedagožky, ale i kohokoli dalšího, kdo má zájem prozkoumat tento přístup k výuce a případně na něj navázat delším kurzem.

Termín:

Kapacita: 8–24 lidí, příp. dle domluvy

Časová dotace: 8 hodin

Cena pro skupinu: 11 500–16 300 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků, místě konání a dalších faktorech)

Seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v jednodenní (8 hodin) variantě, příp. ve variantě třídenní (24 hodin)desetidenní (80 hodin).

místo pro vložení kódu newsletteru