Vedení diskuzí, tréninková setkání

Záměrem dvou tréninkových setkání je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu, hlubšímu přemýšlení a posunu diskutujících.

Na tréninkovém setkání Vedení diskuze 1 si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátor kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro vyzkoušení dovedností a diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi.

Tréninkové setkání Vedení diskuzí 2 (navazující na Vedení diskuzí 1) vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně.

Seminář realizujeme u nás jako otevřený či na objednávku pro skupiny v jednodenní nebo dvoudenní variantě.

Objednávejte na na vzdelavani@nazemi.cz nebo na telefonu +420 777 110 434.

Informace

Cílová skupina: Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí. Není nutná aktivní pedagogická praxe.

Termín:

Kapacita: 8–16 lidí, příp. dle domluvy

Časová dotace: 8 hodin / 16 hodin (jednodenní či dvoudenní varianta)

Cena pro skupinu: 11 500–16 300 Kč / 23 000–47 500 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků, místě konání a dalších faktorech)

Seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v jednodenní (8 hodin) i dvoudenní (16 hodin) variantě.

místo pro vložení kódu newsletteru