Konflikt jako příležitost k učení

Záměrem programu je prozkoumat vlastní vztah ke konfliktům, nabídnout představu o možných způsobech jejich řešení a rozšířit paletu možností, jak téma konfliktů zařazovat do výuky.

Zajímají nás konflikty na úrovni osobní, společenské i globální. Při zkoumání osobní roviny konfliktu osaháme vlastní vztah ke konfliktům, kterých jsme přímo účastni nebo které probíhají okolo nás, v rodině či ve škole. Zmapujeme, jak podporovat prostředí nenásilného řešení konfliktu v naší škole či skupině, se kterou pracujeme. Téma společenských konfliktů nás přivede k zasahování, práci s postoji a názory a k tréninku dovedností vedení konstruktivní diskuze. V tématu ozbrojených konfliktů budeme hledat cesty, jak pracovat s nejistotou pramenící z přehlcenosti a rozporuplnosti přicházejících informací o současných konfliktech a přesto se nevzdávat záměru je jako důležité téma dneška s dětmi a mladými lidmi otevírat.

Program je postaven na dva dny, ve kterých se kombinují teoretické vstupy se zážitkovou formou. Součástí je domácí příprava v rozsahu 2–3 hodiny.

Seminář realizujeme u nás jako otevřený či na objednávku pro skupiny v jednodenní nebo dvoudenní variantě.

Objednávejte na na vzdelavani@nazemi.cz nebo na telefonu +420 777 110 434.

Informace

Cílová skupina: Program je určen zejména pro pedagogy a pedagožky, kteří pracují s dětmi či mladými lidmi ve formálním nebo neformálním vzdělávání, případně studenty a studentky pedagogických oborů.

Termín:

Kapacita: 8–16 lidí, příp. dle domluvy

Časová dotace: 8 hodin / 16 hodin (jednodenní či dvoudenní varianta)

Cena pro skupinu: 23 000–47 500 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků, místě konání a dalších faktorech)

Seminář není akreditovaný.

místo pro vložení kódu newsletteru