Kritické myšlení a globální témata (24 hod.)

Metody kritického myšlení nabízejí pedagogům a pedagožkám cestu, jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa. Tato kratší verze kurzu je vhodná zejména pro kolektivy pedagogů nebo lektory vzdělávacích organizací. Na základě dohody kurz připravíme podle potřeb vaší školy či organizace.

V rámci kurzu si účastníci a účastnice na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se hodin, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Kurz vytváří také prostor pro společné diskuze nad cíli vzdělávání, rolí učitele a plánování výuky. Vybrané modelové lekce pomohou hlouběji proniknout do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Náplň kurzu i způsob realizace je možné přizpůsobit podle potřeb každé školy. Nabízíme také možnost návazné spolupráce, např. formou konzultací či mentoringu při začleňování principů kritického myšlení a globálních témat do výuky, ŠVP a celkové vize a směřování školy.

Seminář realizujeme u nás jako otevřený či na objednávku pro skupiny v třídenní variantě.

Objednávejte na na vzdelavani@nazemi.cz nebo na telefonu +420 777 110 434.

Informace

Cílová skupina: Seminář je vhodný pro učitele a učitelky ZŠ, SŠ, lektory a lektorky vzdělávacích organizací.

Termín:

Kapacita: 8–24 lidí, příp. dle domluvy

Časová dotace: 24 hodin

Cena pro skupinu: 38 500–72 300 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků, místě konání a dalších faktorech)

Seminář je akreditován MŠMT jako DVPP v třídenní (24 hodin) variantě, příp. ve variantě jednodenní (8 hodin) a desetidenní (80 hodin).

místo pro vložení kódu newsletteru