Kritické myšlení a globální témata (80 hod.)

Více

Kritické myšlení a globální témata (24 hod.)

Více

Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy

Více

Zážitková pedagogika v globálním vzdělávání

Více

Vedení reflexí, tréninkové setkání

Více

Formativní hodnocení – jak začít?

Více

Konflikt jako příležitost k učení

Více

Vedení diskuzí, tréninková setkání

Více

Práce s kontroverzními tématy

Více