Jednodenní semináře 2020

Při plánování podzimních seminářů zohledňujeme možnost druhé vlny pandemie, program tomu bude skrze potřebná opatření uzpůsoben (konání v menším počtu, online, příp. odklad s ohledem na nařízená omezení) a všechny přihlášené budeme průběžně o situaci informovat. Vaše přihlášení na semináře podporuje naší činnost i v takto nejisté době. Jsme připraveni společně hledat cesty pro uskutečnění všech seminářů.

 

Podzim 2020

Vedení diskuzí 1, tréninkové setkání

22. 9. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 950 Kč*, solidární 1 600 Kč**)
Přihlašování zde do 16. 9. 2020 | akreditováno MŠMT

Záměrem tréninku je rozvoj facilitátorských dovedností při vedení diskuzí tak, aby diskuze směřovala k prozkoumávání tématu a k posunu přemýšlení diskutujících.

Na setkání si vymezíme kvality diskuze jako pedagogického nástroje z hlediska obsahu i procesu diskuze. Budeme se věnovat reflexi facilitátorské role z pohledu moci a otázce, jakými zásahy a metodami může facilitátor kvality diskuze rozvíjet. Prostor bude i pro vyzkoušení dovedností a diskuzních metod, které jsou alternativou k otevřené diskuzi.

Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí. Není nutná aktivní pedagogická praxe. Navazující setkání se věnuje dalšímu tréninku dovedností facilitátora diskuze.

Vedení diskuzí 2, tréninkové setkání

13. 10. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 250 Kč (zlevněná 950 Kč*, solidární 1 600 Kč**)
Přihlašování zde do 30. 9. 2020 | akreditováno MŠMT

Tréninkové setkání Vedení diskuzí 2 (navazující na Vedení diskuzí 1) vyhrazuje velkou část prostoru pro praktický nácvik dovedností potřebných pro vedení diskuze a podporování kvalit diskuze: sledování, vyjasňování, shrnování, přerušování, propojování příspěvků, práce se záznamem. Budeme se také věnovat otázce, jak s respektem reagovat v obtížných situacích. Pracovat budeme v menších skupinách i společně. 

Setkání je určeno pro zkušenější účastníky a účastnice, kteří se ve třídách, oddílech, týmech či kolektivech dostávají do pozice přípravy a vedení diskuzí a absolvovali tréninkové setkání Vedení diskuzí 1 (příp. po předchozí domluvě).

Formativní hodnocení – jak začít?

22. 10. 2020 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | 9-17 hodin | kapacita 8-14 lidí
Cena: 1 850 Kč (zlevněná 1 350 Kč*, solidární 2 300 Kč**)
Přihlašování zde do 8. 10. 2020

Formativní hodnocení je hodnocení, které podporuje v dalším učení. Je formulováno popisným jazykem, vztahuje se k předem stanoveným kritériím a jasně sděluje, co učící se zvládá a do jaké míry. Tím umožňuje plánování dalšího učení. Je to hodnocení, které pomáhá udržovat motivaci a přebírat za svůj pokrok odpovědnost. V rámci jednodenního semináře si představíme jednotlivé složky takového hodnocení a procvičíme si jeho formulaci. 

Seminář je určen pro pedagožky a pedagogy, kteří přemýšlí o smyslu a dopadu hodnocení na své svěřence a chtějíse inspirovat, jak s formativním hodnocením postupně začít.

*Zlevněná cena je určena pro studenty a studentky, rodiče na rodičovské dovolené, nezaměstnané, dobrovolníky a dobrovolnice NaZemi, příp. dle domluvy.
**Zaplacením solidární ceny podpoříte účast na našich kurzech a seminářích těch zájemců, kteří si ji vzhledem ke své životní situaci nemohou dovolit. Mnohokrát vám za to děkujeme.

 

Dlouhodobé kurzy na školní rok 2020/21

Kritické myšlení a globální témata, 8 setkání (80 hodin, akreditováno MŠMT). Více informací naleznete zde, přihlašování je otevřeno.

 

Plánované semináře na zimu/jaro 2021

  • Práce s kontroverzními tématy (1 den, akreditováno MŠMT)
  • Konflikt jako příležitost k učení (2 dny)
  • Vedení reflexí, tréninkové setkání (1 den, akreditováno MŠMT)
  • Zážitková pedagogika v globálním vzdělávání (1 den, akreditováno MŠMT)
  • Úvod do kritického myšlení a práce s globálními tématy (1 den, akreditováno MŠMT)

Předběžný zájem je možné vyjádřit skrze tento formulář. V průběhu podzimu bychom vás kontaktovali s bližšími informacemi a společně hledali termín, který vám bude pro semináře vyhovovat.