Přinášíme nové příběhy o vzdělávání

Co je Futuropolis: Škola emancipace

Jiná škola je možná! A to taková, ve které bude každý hlas slyšet.

Chceme školu, která kriticky i kreativně vstupuje do současného dění. Vytváříme pedagogickou metodu Futuropolis: Škola emancipace, která umožní žákům a žákyním postavit se současným problémům s trpělivostí a odvahou. Se snahou problémům porozumět, hledat prostor pro smysluplnou akci a posílit vlastní hlas ve škole i společnosti. Stavíme na rovnocenném vztahu žáka a učitele v procesu utváření budoucnosti. Chceme posilovat naději v lepší svět.

V tvorbě metody vycházíme z přístupů a myšlenek kritické pedagogiky Paula Freireho, metod modelování budoucností, systémového myšlení a emancipačních tradic Jana Amose Komenského. Možnosti jazyka hledáme také v oblasti umění.

V tomto tříletém projektu, kde se potkává NaZemi s partnerskou uměleckou platformou Institut úzkosti, tvoříme inovativní nástroje pro rozvoj emancipačních a občanských kompetencí. Chceme kriticky a imaginativně pracovat s problémy marginalizovaných skupin a aktuálními palčivými tématy. Metodu budeme spoluvytvářet a zkoušet se spolupracujícími pedagogy a pedagožkami 2. stupně ZŠ a jejich žákyněmi a žáky. Projekt podpoří akční výzkum. Jako podpůrný nástroj vytváříme „živou“ online učebnici, která metodu zpřístupní veřejnosti, a to na stránkách www.futuropolis.cz, kde najdete také další informace ke vznikající metodě a společné zkušenosti s experimentováním s kritickou pedagogikou.

Tým

Barbora Kleinhamplová, Dan Vykoukal, Eliška Hanzlová, Eva Malířová, Eva Koťátková, Jarmila Čechová, Kristýna Hrubanová, Magdalena Šipka, Martin Tománek, Michaela Vodáková, Petr Čáp, Tadeáš Žďárský

+ pedagogové a pedagožky jednotlivých škol účastnících se v projektu (více na internetových stránkách www.futuropolis.cz)

+ kreslíř Dan Perjovschi

Kontakt

Pro více informací navštivte webové stránky, nebo kontaktujte koordinátorku projektu, Jarmilu Čechovou (email: futuropolis@nazemi.cz).

Webové stránky

Facebook 

Instagram